Tag: 50C-dək yüksəlməsindən şikayətlənir. Sonrakı dövrdə oynaqlarda çox kəskin ağrılar yaranır

Back to top