Tag: allergik reaksiyalar durur. Artrozun formasından və gedişindən asılı olaraq müxtəlif oynaqlar zədələnə bilər – ən xırda oynaqlardan tutmuş fəqərəarası disklərə qədər. Lakin xəstəlik

Back to top